Δυσπλασίες- Συγγενείς ανωμαλίες , Congenital Conditions - Athens Plastic Surgery Center - Κωνσταντινος Διαλυνακης

Go to content

Main menu:

Δυσπλασίες- Συγγενείς ανωμαλίες , Congenital Conditions

Επανορθωτική χειρουργική , Reconstructive Surgery

Συγγενείς και επίκτητες ανωμαλίες

Οι συγγενείς ανωμαλίες αναφέρονται σε "λάθη" , κατά την ανάπτυξη και διαμόρφωση των ιστών του σώματος, που οδηγούν σε αισθητικές ή και λειτουργικές ανωμαλίες.
Ανάλογα με την περιοχή και το είδος του ιστού, έχουμε κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες ( κρανιοσυνοστώσεις, κρανιοπροσωπικά σύνδρομα), απλασίες ή υποπλασίες  {ωτών π.χ.}, σχιστίες, (όπως το λαγόχειλος , λυκόστομα, κλπ),  ανωμαλίες διάπλασης των άκρων ( ελλείματα, συνδακτυλίες κ.α.), του κορμού, του θώρακα ( σύνδρομο
Poland, σκαφοειδής ή τροπιδοειδής θώρακας), γεννητικών οργάνων ( υποσπαδίας, επισπαδίας κλπ), αγγειακές δυσπλασίες ( port-wine stains κλπ) , κ.α.
Οι επίκτητες οφείνονται σε τραυματισμό, εγκαύματα, αυτοάνοσες νόσους, αφαίρεση κακοήθων ή καλοήθων βλαβών κλπ. Σε αυτές περιλαμβάνονται η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή, τα σύνδρομα διαμερισμάτων, η αποκατάσταση μετά από αφαίρεση καρκίνων, η αντιμετώπιση ελκών κατακλίσεως σε παραπληγικούς ή τετραπληγικούς ασθενείς, η αντιμετώπιση εκδηλώσεων ρευματοειδούς αρθρίτιδας, νόσου του
Dupuytren ( όπου έχουμε ανώμαλη ανάπτυξη ινώδους ιστού που προκαλεί πάχυνση και ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης και αδυναμία χρήσης κάποιων δακτύλων) , κλπ.
Η αποκατάσταση
των ασθενών αυτών, τους δίνει τη δυνατότητα να γίνουν λειτουργικά και αποδεκτά μέλη της κοινωνίας και τους προστατεύει απο το ψυχολογικό στρες που συνοδεύει την απώλεια της υγείας τους.

 
Back to content | Back to main menu